Kinderpraktijk Zwolle

Kinderpraktijk Zwolle is een praktijk voor kinderhulpverlening. Wij bieden therapie, trainingen en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Kinderen / jongeren maken tijdens hun ontwikkeling van alles mee. Ze komen hier geregeld goed doorheen, maar soms zijn er problemen die niet vanzelf voorbij gaan. Het kind, de jongere zit niet lekker in zijn vel. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van problemen in het gedrag, weinig zelfvertrouwen, moeite met sociale contacten of stagnatie in de ontwikkeling. Het is dan fijn als iemand het kind / de jongere en de ouders weer op weg kan helpen, zodat het kind / de jongere zich weer verder kan ontwikkelen en goed in zijn vel zit.

Wij doen dat spelenderwijs via bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen, creatieve activiteiten en spelactiviteiten. Dit resulteert er vaak in dat problemen beter hanteerbaar worden, oplossen of dat er op een andere manier mee omgegaan kan worden.

 

Kindertherapie Zwolle