Oudercoaching

Kinderen opvoeden is topsport. De maatschappij verwacht veel van ouders. De meeste ouders twijfelen of zijn onzeker als het niet zo gaat zoals ze zouden willen. Alle meningen, oordelen van familie, leerkrachten en social media maken het er niet makkelijker van. Ik denk dat het belangrijk is dat jij de vader en moeder kan zijn die jij wilt zijn voor je kinderen.

Oudercoaching is er voor ouders die graag wat ondersteuning willen in hun manier van opvoeden. Elke ouder heeft zijn eigen achtergrond, vaardigheden en eigenschappen die bijdragen aan de wijze van opvoeding waarbij iedere ouder het beste wil voor zijn kind. Ik wil ouders helpen zich bewuster te worden van hun mogelijkheden en vaardigheden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in jezelf, waardoor ruimte ontstaat voor veranderingen binnen probleemsituaties.

Kinderpraktijk Zwolle biedt ouders ervaringsgerichte therapiecoaching. Dit kan ingezet worden naast de behandeling van je kind maar is ook mogelijk als je kind niet in therapie is.
De individuele hulpvraag van de ouder staat hierbij centraal. Ik bied geen pedagogische adviezen en oplossingen, maar geef ouders inzicht in hun eigen denken, voelen en handelen waardoor ze zelf tot inzichten en oplossingen komen die bij henzelf en het gezin passen.

Met welke hulpvragen kunnen ouders bij mij terecht:

  • Ouders die moeite hebben met het stellen van grenzen t.o.v. hun kind, partner en/of omgeving
  • Ouders die moeite hebben om de balans te vinden tussen werk en privé
  • Ouders die door gedragingen van het kind zich boos/machteloos voelen
  • Ouders die de relatie tussen elkaar als partner/opvoeder willen versterken
  • Ouders die te hoge eisen stellen aan zichzelf
  • Ouders die meer balans willen tussen spanning – ontspanning

    Ouders met een hele andere hulpvraag……Heeft u vragen, neem dan gerust contact met mij op. Ik denk graag met u mee over een passende oudercoaching.