Manon

Mijn naam is Manon Gervink en ik begeleid en behandel kinderen en hun ouders spelenderwijs via creatieve, bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten. Het mooie van deze ervaringsgerichte therapie is dat kinderen tijdens het spelen en bewegen laten zien wie ze zijn. Problemen die zich tijdens de ontwikkeling voordoen, zijn vaak terug te zien in het bewegen, de lichaamsbeleving en het gedrag van het kind.

Vanuit mijn enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit help ik om problemen beter hanteerbaar te maken, op te lossen of dat er op een andere manier mee omgegaan kan worden. In mijn werkwijze vind ik het belangrijk dat zowel kind als ouder(s) zichzelf kunnen zijn, zich veilig en vertrouwd voelen. Ik geloof dat dit de basis is van persoonlijke ontwikkeling.

Na de opleiding psychomotorische therapie (2008) ben ik enkele jaren werkzaam geweest binnen de kinder- en volwassen psychiatrie.  Als psychomotorisch therapeut heb ik veel  kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen behandeld met diverse psychosociale en psychiatrische problematiek. In januari 2015 heb ik de post HBO systeem gericht werken afgerond.

Ik ben geregistreerd en lid van onderstaande beroepsverenigingen en volg regelmatig bij- en nascholing:
NVPMT         Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie
FVB               Federatie Vaktherapeutische Beroepen
NFG              Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
RBCZ            Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg