Werkwijze

Psychomotorische therapie bestaat uit individuele sessies met kinderen en evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s).

Intakegesprek
De begeleiding start met een intake gesprek. In dit gesprek bekijken we wat de vraag is van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind.

Observatie
Daarna volgt een periode van observatie. Deze sessies staan in het teken van zicht krijgen op wat er in het kind omgaat en waar het probleem precies ligt. In deze periode is het creëren van een veilige sfeer en het opbouwen van een vertrouwensband belangrijk.

Oudergesprek
Na de observatieperiode met het kind volgt een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). In dit gesprek worden de bevindingen en het voorstel voor vervolg besproken.

 Mogelijke vervolgstappen
  • Het observatieperiode biedt voldoende inzichten om thuis verder aan de slag te gaan. Verdere hulp is niet nodig.
  • Uw kind komt in therapie. Samen met u worden de behandeldoelen en het behandelplan besproken. Ook gedurende de therapie zelf wordt u als ouder nauw betrokken bij de behandeling.
  • Er vindt een doorverwijzing plaats voor het stellen van een diagnose.
  • Er vindt een doorverwijzing plaats naar derden.