Ouderbegeleiding

Kinderen opvoeden is topsport. De maatschappij verwacht veel van ouders. De meeste ouders twijfelen of zijn onzeker als het niet zo gaat zoals ze zouden willen. Alle meningen, oordelen van familie, leerkrachten en social media maken het er niet makkelijker van. Het is een uitdaging om de combinatie van dagelijkse bezigheden, verwachtingen en opvoeding goed met elkaar te combineren.

Voor veel ouders is het een grote stap om hierbij hulp te vragen. Dit is begrijpelijk omdat je dan moet bespreken waarbij je moeilijkheden ervaart en je kwetsbaar moet durven opstellen. Het mooie is dat je als ouder vaak zelf het antwoord en de oplossing al wel hebt, maar deze even niet weet omdat je er middenin zit.

Ouderbegeleiding wordt ingezet naast de behandeling van je kind maar is ook mogelijk als je kind niet in therapie is. Ouders kunnen dan met individuele hulpvragen aan het werk waarbij er ervaringsgericht gewerkt kan worden.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Ouders die te hoge eisen stellen aan zichzelf
  • Ouders die meer verbinding willen met hun kind / gezin
  • Ouders die moeite hebben met het stellen van grenzen t.o.v. hun kind, partner en/of omgeving
  • Ouders die moeite hebben om de balans te vinden tussen werk en privé
  • Ouders die door gedragingen van het kind zich boos/machteloos voelen
  • Ouders die de relatie tussen elkaar als partner/opvoeder willen versterken
  • Ouders die meer balans willen tussen spanning – ontspanning