Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie is een ‘doe’- therapie voor kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en dat in gedrag laten zien. De therapie sluit aan bij hun belevingswereld omdat kinderen graag bewegen, creatief bezig zijn en spelen.

In de therapie doen kinderen ervaringen op waardoor ze over zichzelf leren. Het kind leert bijvoorbeeld begrijpen waarom hij zo boos wordt, zich zo bang voelt of moeite heeft om samen te spelen. De therapeut helpt het kind om zich bewust te worden van deze ervaringen, zodat het kind inzicht krijgt in zichzelf en daardoor problemen in het dagelijks leven kan oplossen.

Het doel van de therapie is om de ontwikkeling weer op gang te brengen, zodat het kind en zijn ouders zelf weer verder kunnen.

Binnen de PMT kunnen kinderen werken aan bijvoorbeeld:

 • Vergroten van zelfvertrouwen / weerbaarheid
 • Grip krijgen op impulsiviteit
 • Verbeteren van zelfbeheersing / boosheid
 • Bevorderen van het concentratievermogen
 • Versterken frustratietolerantie en zelfstandigheid
 • Leren uiten van emoties
 • Verminderen van lichamelijke (onbegrepen) klachten
 • Bevorderen van sociale vaardigheden
 • Leren aangaan en onderhouden van interacties met leeftijdsgenoten en volwassenen
 • Verminderen van angstgevoelens
 • Stimuleren van het gevoel van veiligheid en ontspanning
 • Of…..misschien wel iets anders