Werkwijze

Kinderpraktijk Zwolle begeleidt en behandelt kinderen en hun ouders spelenderwijs via creatieve, bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten. Het mooie van deze ervaringsgerichte therapie is dat kinderen tijdens het spelen en bewegen laten zien wie ze zijn. Problemen die zich tijdens de ontwikkeling voordoen, zijn vaak terug te zien in het bewegen, de lichaamsbeleving en het gedrag van het kind.

Intakegesprek

De begeleiding start met een intakegesprek met de ouder(s) / verzorger(s). In dit gesprek bekijken we wat de vraag is van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind.

Observatie

Na het intakegesprek zal een observatie- en indicatieonderzoek plaatsvinden tijdens drie sessies. Deze sessies staan in het teken van zicht krijgen op wat er in het kind omgaat en waar het probleem precies ligt. In deze periode is het creëren van een veilige sfeer en het opbouwen van een vertrouwensband met het kind belangrijk.

Oudergesprek

Na het observatie- indicatieonderzoek volgt een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). In dit gesprek worden de bevindingen en het voorstel voor het vervolgtraject besproken.

Mogelijke vervolgstappen

  • De observatieperiode biedt voldoende inzichten om thuis verder aan de slag te gaan. Verdere hulp is niet nodig.
  • Uw kind komt in therapie. Samen met u worden de behandeldoelen en het behandelplan besproken. Ook gedurende de therapie zelf wordt u als ouder nauw betrokken bij de behandeling.
  • Er vindt een doorverwijzing plaats voor het stellen van een diagnose.
In de therapie en trainingen maak ik gebruik van elementen uit:

  • Systeemtherapie
  • Psychomotorische therapie
  • Hechtingstheorieën
  • Oplossingsgerichte therapie
  • MBT
  • Affectregulerende Therapie